Att föda upp hundar och katter innebär betydligt mer arbete än att bara äga enstaka djur. Som uppfödare får man ett stort ansvar både för de vuxna djuren, för deras ungar och för de personer som köper kattungar eller valpar. Man måste ha koll på en hel del saker för att vara lämplig som uppfödare. Man ska bland annat veta vilka djur som lämpar sig att avla på, vad man gör vid komplikationer och mycket annat.

Krävs det tillstånd?

Om man planerar att föda upp hundar eller katter kan det vara klokt att kontakta Länsstyrelsen i det län man bedriver uppfödningen i för att ta reda på vad som gäller. Om man bara vill föda upp en enstaka kull och sälja avkommorna behöver man i regel inte några tillstånd. Ska man däremot ta tre eller fler kullar och sälja avkommor från dem måste man ha tillstånd av just länsstyrelsen. Ibland behöver man dock tillstånd från kommunen man bor i för att få driva sin uppfödning. Så kan vara fallet om man har sin uppfödning inom en tätort eller i ett större lägenhetshus.

I regel skickas en kontrollant ut för att undersöka lokalerna, och hur eventuella djur mår innan man kan få sitt tillstånd beviljat. Kontrollanten tittar bland annat på städning, utrymmets skick och på vilka kunskaper kennelägaren har.

Föda upp djur i bostaden

Om man inte vill ha en jättestor uppfödning går det i regel bra att ha den i en vanlig bostad. Det kan dock vara klokt att se till att man inte bor allt för litet. Dräktiga djur och djur som har nyfödda ungar bör kunna hållas avskilda från de andra djuren och om något djur blir sjukt ska det kunna isoleras. Det bör också finnas plats för djuren att leka på och dessutom måste man ha utrymme till matplatser, eventuella kattlådor och annan utrustning.

Viktigt att ha koll på

Om man ska ha en uppfödning är det viktigt att ha koll på att man många gånger inte kan leva på inkomsterna från uppfödningen. Det kostar en hel del pengar att driva en uppfödning. Det ska köpas in djur att avla på, det kostar pengar att veterinärbesiktiga katter och hundar och dessutom måste man betala för försäkringar, foder och en hel del annat.