Att ha husdjur Archive

 • Lantbruk – dessa fordon ska du satsa på!

  Äger du en gård med mycket mark och boskap kommer du att vara i behov av pålitliga och välfungerande fordon och maskiner. Du kommer bland annat att behöva ett fordon för att ta dig in till

 • Om djuret skadas

  Om man har djur kan det hända att de skadas eller blir sjuka. Hur allvarlig skadan är kan variera. Ibland kan man ta hand om skadan på egen hand, andra gånger behöver man kontakta en

 • Att föda upp hundar och katter

  Att föda upp hundar och katter innebär betydligt mer arbete än att bara äga enstaka djur. Som uppfödare får man ett stort ansvar både för de vuxna djuren, för deras ungar och för de

 • Första hjälpen för djur

  Om man har en hund eller en katt kan det vara bra att veta hur man utför första hjälpen på djuret. Det kan rent av rädda livet på djuret i en livshotande situation. Utrustning att ha med

 • Vad kostar det att ha djur?

  Oavsett vilka djur man har måste man vara beredd på att de kostar en del pengar att ha djur. Bara en sådan sak som inköpet av djuret kostar en del, men i det långa loppet finns det kostnader

 • Vem får ha husdjur?

  I princip vem som helst får ha husdjur, om det inte föreligger något förbud. Det finns till exempel inte någon lag som säger att man inte får ha djur om man bor i lägenhet till