Om man har djur kan det hända att de skadas eller blir sjuka. Hur allvarlig skadan är kan variera. Ibland kan man ta hand om skadan på egen hand, andra gånger behöver man kontakta en veterinär.

Vanliga skador hos hundar och katter

När det gäller hundar är det inte alls ovanligt att de råkar ut för ormbett i samband med att de är ute och rör på sig i skog och mark. Många gånger blir hunden biten i nosen eller munnen och det kan snabbt bli mycket allvarligt. Även katter kan bli bitna men de brukar klarar av ormens gift bättre. Oavsett var djuret är bitet bör man med en gång kontakta sin veterinär för att få vidare hjälp.

Hundar och katter kan också sträcka sig i olika muskler. Det går i regel över av sig själv, men om djuret är mycket medtaget kan det vara klokt att kontakta en veterinär.

Veteriären i telefonen

I dag finns det möjlighet att träffa en veterinär via telefonens videosamtal. Det kan vara mycket bra att ha en sådan app installerad i telefonen. Då kan man snabbt få hjälp om djuret skulle skadas eller må dåligt.