I princip vem som helst får ha husdjur, om det inte föreligger något förbud. Det finns till exempel inte någon lag som säger att man inte får ha djur om man bor i lägenhet till exempel.

Vilka kunskaper krävs?

Hos Jordbruksverket kan man läsa mer om vilka kunskaper som krävs för att ha husdjur. Det är till exempel bra att veta vilken mat djuret behöver, vilka tillbehör man behöver ha och hur djuret ska skötas överlag. Om man inte har rätt kunskaper kan det vara olämpligt att skaffa ett djur eftersom att det kan innebära mer strul än nöje. Dessutom kan djuret må väldigt dåligt av fel skötsel.

Djur på särskilt boende

Om man är äldre eller av någon annan anledning måste flytta till ett särskilt boende är det inte alltid man får ha djur där. Det kan handla om allergier, eller så finns det ingen som kan ta hand om djuren. Ibland kan det vara tillåtet att ha en katt, och om det särskilda boendet är i form av lägenheter som ligger separat kan också små hundar vara tillåtna i viss mån så länge ägarna kan ta hand om dem.

Djur och allergi

Det finns vissa bostäder där man inte får ha djur. Ska man hyra i andra hand, eller om man hyr möblerat kan det vara så att den som äger bostaden och eventuella möbler inte vill att man har husdjur där. Om man trots det skaffar djur kan man bli av med sitt kontrakt och man kan också få betala skadestånd till den som har bostaden.

Det finns också så kallade allergianpassade boenden. Där får man inte bo om man har husdjur eller om man röker. De här boendena är helt enkelt speciellt anpassade för personer som lider av olika allergier. Det blir lite som en fristad för dem så att de i möjligaste mån ska kunna slippa äta allergimediciner och liknande.

De här typerna av bostäder förhindrar dock inte att man skaffar djur om man flyttar därifrån.

Djurförbud

Om man blir belagd med djurförbud får man inte ha eller sköta några djur alls. Man blir helt enkelt ifråntagen rättigheten att ha djur. Man får inte stå som ägare till ett djur och man får inte till exempel vakta ett djur eller ta hand om ett djur som bor i bostaden. Vid vissa djurförbud får inte ens djur finnas där man bor.

Ett djurförbud kan antingen gälla en viss djurart, eller alla djur. Det finns också djurförbud som innebär att man inte får ha mer än ett visst antal djur. En katt kanske är okej, men man får inte ha fler än så. Bryter man mot djurförbudet kan det ge fängelse eller böter beroende på hur allvarlig överträdelsen är.