Det är inte bara vi människor som ogillar att trampa runt i decimeterdjup snö på vintern. Även djuren vill kunna röra sig ordentligt och ta sig från a till b. Bor du på en gård är det extra viktigt att du ser till att djuren har snöfria platser att vistas på.

Ploga åt djuren – så här gör du

Vintern kan vara tråkig på många sätt, inte minst när snön faller och blir flera centimeter djup. Djur som katter, höns och kaniner vill inte behöva ploga sig fram genom snödrivorna. Därför är det viktigt att djurägare gör vad de kan för att underlätta för de små liven.

Oftast skottar man bara där man själv går, som till postlådan, soptunnan och till eventuella förråd. Men om man har katt kan det vara bra att skotta lite andra vägar, för kattens skull. För katten räcker det med en liten väg för att ta sig fram. Den vill bara kunna röra på sig för att utforska sitt revir runt huset och kanske ta en och annan mus längs vägen. Därför kan det vara bra att skotta vägar som katten kan röra sig på och som gör det enkelt för den att ta sig runt. Kom ihåg att skotta fram till uthus och förråd så att katten kan gå dit och gömma sig eller jaga möss under husen.

Bor du på en gård har du troligtvis fler djur än en katt. Då räcker det inte med att skotta några vägar för hand. Med hjälp av ett snöblad skottar du stora ytor på nolltid. Då får hönsen, kaninerna och klövdjuren möjlighet att röra sig fritt och kan få komma ut lite även under vintern.

Skotta åt grannarna

Bor man på landsbygden är det lätt att bli insnöad. Kommunen skottar bara på kommunala vägar, vilket gör att privata vägar måste skötas på egen hand. Den som inte har en traktor med ett snöblad kan därför bli insnöad. Därför är det viktigt att man tar hand om varandra och hjälper sina grannar med att skotta snö. De flesta betalar gärna sin granne för att få snöröjning eller för att låna en traktor för att själv kunna röja snön.

Hjälp våren på traven – håll snön borta

Det finns många fördelar med att hålla snön i schack. Förutom att det gör det enklare att ta sig fram under vintertid så gör det även en hel del för att få våren att titta fram tidigare. När solstrålarna börjar värma lite på vårkanten kan man förebygga att det bildas isgator om man håller vägarna fria från snö under tiden. Dessutom växer gräset upp tidigare, vilket gynnar hönsen och betesdjuren och gör att djuren kan komma ut tidigare på bete. I vissa fall ligger snön kvar långt in på våren, därför kan det vara bra att röja bort snön på betesmarkerna så att djuren kan komma ut och beta som planerat.